Paieška

UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" ir asociacijai "Gelpa" skirta dotacija Leonardo Da Vinci mobilumo veiklai vykdyti

 
Publikuota: 2013-07-01

 Leonardo da Vinci programos atrankos komisijos 2013-05-10 protokolu Nr. KP-39 ir Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu Nr. V-116 “Dėl 2013 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų finansavimo”, UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas”ir geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos “Gelpa” teiktai paraiškai Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0951 “Geležinkelio transporto gamybos ir remonto srities specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas ES šalyse” yra skirta 17.196,00 EUR dotacija.

 

Šio projekto tikslas – skatinti projekto dalyvių profesinį ir asmeninį tobulėjimą, gerinant jų profesinę kvalifikaciją ir gebėjimus, perimti užsienio šalių patirtį, susipažįstant su naujų technologijų, inovatyvių sprendimų ir gamybos metodų taikymu geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, tobulinti užsienio kalbos žinias. Projekto tikslinė grupė – 12 gelžinkelio transporto gamybos ir remonto srities inžinierių techninių specialistų.Projekto partnerystę sudaro 5 organizacijos: 2 siunčiančiosios organizacijos iš Lietuvos (UAB VLRD ir asociacija ,,Gelpa” įmoniųatstovai), 3 priimančiosios organizacijos (viena iš Čekijos (CZ LOKO a.s.), viena iš Vengrijos (Mega Techno Ltd.), viena iš Italijos (SVI S.p.A). Projekto metu planuojamas 2 savaičių trukmės stažuotės į kiekvieną užsienio šalį.Planuojami projekto rezultatai: patobulinta projekto dalyvių profesinė kvalifikacija, gerosios praktikos perėmimas, įsisavinant naujas technologijas, pažangių gamybos metodų/sprendimų taikymą geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje; parengtas patirties apibendrinimas bei rekomendacijos, kaip geroji patirtis galėtų būti perkelta ir pritaikyta Lietuvos geležinkelio transporto gamybos ir remonto srityje, pagerinant darbo kokybę, patobulintos užsienio kalbos žinios.
 
smart foreash