Paieška

Kvietimas teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti

 
Publikuota: 2014-07-22

 

LR Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas įmonių darbuotojų kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti, papildomai kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti. Ją sėkmingai baigusiems asmenims neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojo nustatyta tvarka išduodamas pažymėjimas.
 
Tinkami pareiškėjai: įmonė/įstaiga/organizacija. Jeigu pareiškėjas yra ne aukštoji mokyklą, tuomet ji yra būtina kaip projekto socialinis partneris. Projektą turi įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai kartu su socialiniu partneriu (socialiniais partneriais). 
 
Maksimali suma: iki 50,000 Lt (prisidėti savo lėšomis įmonėms nereikia, tačiau bent dalinis prisidėjimas padidina projekto laimėjimo (finansavimo) galimybę).
Tinkamos išlaidos:
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
- neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymui būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas;
- neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių, tikslinės dalyvių grupės kelionės ir maitinimo išlaidos;
- neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių, tikslinės dalyvių grupės apgyvendinimo išlaidos.
 
Paraiškas pateikti: iki 2014 m. liepos 28 d. (imtinai).
 
smart foreash