Paieška

Galimybė teikti paslaugas kitose Europos šalyse neįsteigiant įmonės

 
Publikuota: 2014-11-21

 

Europos Sąjunga (ES) verslui suteikia laisvę savo paslaugas laikinai teikti kitose valstybėse narėse neįsisteigus.

Kuo skiriasi įsisteigimas ir laikinas paslaugų teikimas?

 Įsisteigimas apima faktinį paslaugų teikėjo vertimąsi verslu neribotam laikotarpiui įsteigiant nuolatinę įmonę.
 Laikinas paslaugų teikimas apima nenuolatinį paslaugų teikimą kitoje ES valstybėje narėje neįsisteigiant įmonės. Kiekvienos šalies institucijos paslaugų teikimo laikinumą vertina atsižvelgdamos į jų teikimo trukmę, reguliarumą, dažnumą, tęstinumą bei konkrečios paslaugos ypatumus. Taigi institucijos kaskart vertina, ar paslaugos toje šalyje teikiamos laikinai.
Lietuvoje laikomasi taisyklės, jog kitos ES valstybės narės pilietis ar įmonė teikti paslaugas per metus gali ne ilgiau kaip 180 dienų iš eilės. Teikiant paslaugas ilgesnį laiką arba turint fizines patalpas, kuriose teikiamos paslaugos, privaloma registruotis mokesčių mokėtoju Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei atlikti kitas procedūras, susijusias su nuolatiniu veiklos vykdymu (gauti  verslo liudijimą, leidimus ir t.t.).
 
Reikalavimai laikinam paslaugų teikimui
 
Laikinai teikiantiems paslaugas valstybių narių teisės aktai gali nustatyti tam tikrų reikalavimų, tačiau jie negali pažeisti 
šių principų:
1. nediskriminavimo. Reikalavimai negali tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti teikėją dėl jo pilietybės, gyvenamosios vietos ar valstybės narės, kurioje teikėjas yra įsteigtas.
2. būtinumo. Reikalavimai privalo būti pagrįsti viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos ar aplinkos apsaugos tikslais.
3. proporcingumo. Reikalavimai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti ir neriboti laisvės teikti paslaugas daugiau, negu to reikia siekiamam tikslui įgyvendinti.
Tais atvejais, kai dėl šių principų, prieš pradedant laikinai teikti paslaugas reikalaujama gauti leidimą, negali būti reikalaujama pakartotinai įvykdyti tokius pat arba iš esmės panašius reikalavimus, kuriuos paslaugų teikėjas jau yra įvykdęs kitoje valstybėje narėje. Tokiu būdu yra supaprastinamas įėjimas į kitos ES valstybės narės rinką.
Kadangi kiekvienu atveju galioja skirtingos taisyklės laikinam paslaugų teikimui ir jas surasti kartais būna sunku, VšĮ "Versli Lietuva" padeda išsiaiškinti visas laikinai veiklai keliamas sąlygas šalyje, kurioje norite laikinai teikti paslaugas. 
Daugiau informacijos apie kitų šalių reikalavimus, taikomus laikinam paslaugų teikimui rasite čia:
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_lt.htm
 
 
Šaltinis: www.verslilietuva.lt, L. Kalinauskaitė
 
smart foreash