Paieška

Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmų vadovas: "Tai tik ilgalaikio bendradarbiavimo pradžia"

 
Publikuota: 2015-04-20
Ko gero galima būtų teigti, jog Lietuvą ir Lenkiją jungia ilgus šimtmečius mezgęsi istoriniai ryšiai.  Susiklosčius dabartinei geopolitinei situacijai, dviejų šalių partnerystė tampa dar aktualesnė. Kaip teigė Lietuvos  Respublikos premjeras A. Butkevičius sveikindamas Lenkijos Vyriausybės vadovę Ewą Kopacz: „Mūsų laukia ne vienas abiem valstybėms svarbus infrastruktūros projektas, o greta jų – ir kiti mūsų tautoms reikšmingi klausimai”.
 
Siekiant glaudinti abiejų šalių geležinkelio srities verslo atstovų santykius, geležinkelių paslaugų įmonių asociacija “Gelpa” pradėjo bendradarbiavimą su Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmais. Ketinimų protokolas tarp šių organizacijų vadovų pasirašytas dar šių metų pradžioje. Ta proga kalbiname Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmų vadovą Adam Musial.
 
Gelpa: p. Adam, dirbate Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmuose nuo pat jų veiklos pradžios ir aktyviai įsitraukiate į daugybę projektų, susijusių su geležinkelio transportu. Ar galėtumėte įvardinti pagrindinius Jūsų organizacijos tikslus ir uždavinius?
 
A.M. : Nuo pačios Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmų veiklos pradžios 1999 metais, vienijame ūkio subjektus, susijusius su geležinkelio transportu plačiąja prasme. Tiesa, mūsų veiklos pobūdis laikui bėgant kiek kito. Pačioje veiklos pradžioje, mūsų organizacija buvo tuometinės valstybinės Lenkijos geležinkelių įmonės partneris. Ši organizacija iki Lenkijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą finansavo rūmų veiklą. Po 2001 metų, kai Lenkijos valstybiniai geležinkeliai buvo restruktūrizuoti, mūsų organizacijos nariais tapo  restruktūrizuotų Lenkijos geležinkelių įmonės. Šiuo metu mes glaudžiai bendradarbiaujame tiek su Lenkijos geležinkelių grupės įmonėmis, tiek su nepriklausomų geležinkelių linijų valdytojais bei vietos valdžios institucijomis. Noriu akcentuoti, jog Lenkijos geležinkelių rinka stipriai pasikeitė per pastaruosius15 metų. Visą šį laiką padėjome verslininkams viešinti savo paslaugas ir produktus, padėjome užmegzti kontaktus su partneriais bei sukūrėme platformą, skirtą keistis informacija tarp geležinkelių, verslo ir mokslo. Stengiamės nuolat tobulėti.
 
Gelpa: Galima būtų teigti, kad Jusu organizacija jaučia Lenkijos geležinkelių pulsą. Sakykite – kaip vertinate šiandieninę Lenkijos geležinkelių situaciją?
 
A.M.: Dabartinė situacija Lenkijos geležinkeliuose yra sudėtinga. Ilgametė investicijų į geležinkelių priežiūrą stoka sąlygojo žemą  paslaugų kokybę ir klientų srautų praradimą. Iki šiol Lenkija niekada daug neinvestavo į geležinkelių sistemą. Tačiau 2014-2020 metų laikotarpiu, pagal geležinkelių infrastruktūros ir aplinkos gerinimo programą iš ES struktūrinių fondų bus skirta 27 410 mln. eurų. Taigi, ko gero galima būtų teigti, kad geležinkelių transporto kokybė sistemingai keičiasi. Atnaujintos geležinkelio stotys, modernizuotos geležinkelio linijos ir kiti  infrastruktūros elementai liudija, kad Lenkijos geležinkelių situacija keičiasi teigiama linkme. Norėčiau atkreipti dėmesį, jog pokyčiai vyksta ne tik infrastruktūroje. Auga ir licenzijuotų geležinkelio operatorių skaičius – šiuo metu, skaičiuojant su savivaldos valdomais subjektais, jų turime vienuolika.
 
Gelpa: Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica“, kuris kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Helsinkį. „Rail Baltica“ maršrutas yra laikomas prioritetiniu Transeuropinio transporto tinklo projektu. Kaip manote, kiek stipriai
 
Lenkijos geležinkelių verslo atstovus domina šis projektas?
 
A.M.: Išnykus sienoms tarp šalių, atsirado vietos ir galimybių tarptautinėms iniciatyvoms. Tą puikiai iliustruoja šis Transeuropinio koridoriaus pavyzdys. Projektas vienodai naudingas tiek Lietuvai, tiek Lenkijai, nes per mūsų šalis bus nutiesta arti 350 kilometrų geležinkelio linija, kuri atvers naujas galimybes ir Lietuvos, ir Lenkijos geležinkelių verslui. Visų pirma ši iniciatyva teigiamai įtakos Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmų narių veiklos ir bendradarbiavimo apimtis, o taip pat kitų šios rinkos žaidėjų. Verta būtų pažymėti, jog Lenkijos geležinkelių rinkoje veikiančios bendrovės yra atviros naujiems tarptautiniams verslo modeliams. Šį interesą sąlygoja perspektyva – potencialus pelnas atveriant naujas pardavimų rinkas.
 
Gelpa: Vystant „Rail Baltica“ projektą, dalyvavo dalis Lietuvoje veikiančių geležinkelių statybos kompanijų, kurios, be kita ko, yra giminingos Jūsų vadovaujamai organizacijai - geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ narės. 
 
Šios kompanijos turėjo progą stipriai patobulėti ir įgyti patirties šioje srityje. p.Adam, Jūsų nuomone, ar Lenkijos geležinkelius domintų šių kompanijų patirtis?
 
A.M.: Buvimas Europos Sąjungoje, vieninga jos politika, daugiašaliai projektai, o svarbiausia – ES finansavimas – leidžia sukurti partnerystę tarp verslo subjektų. Kaip gerąjį pavyzdį galėčiau įvardinti „Trakcja“ ir AB „Kauno tiltai“ (Nuo 2011 m. balandžio 19 d. „Kauno tiltai" yra infrastruktūros statybos įmonių grupės „Trakcja", veikiančios Lenkijoje ir Lietuvoje, dalis  - aut. pastaba). Verslo modeliai mūsų šalyse šiek tiek skiriasi, todėl gali kiek prasilenkti patirtis.
Kita vertus, kaip jau minėjau anksčiau, pagrindinis tikslas – sukurti transnacionalinį koridorių. Taigi, Lietuvos įmonių pasidalinimas patirtimi vystant „Rail Baltica“ projektą leistų Lenkijos geležinkelių įmonėms išvengti sunkumų ir klaidų.
 
Gelpa: Privalu paminėti, jog Lenkijos geležinkelių sektorius garsėja kokybiškų keleivinių traukinių gamyba, kurie eksploatuojami ir Lietuvoje. Tuo tarpu Lietuvoje turime pirmąją Baltijos regione sėkmingai veikiančią įmonę (UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“), teikiančią sudėtingas lokomotyvų, kelio mašinų gamybos ir riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas.p. Adam, ar matytumėt bendrų sąlyčio taškų tarp Lenkijos ir Lietuvos šioje srityje?
 
A.M.: Geležinkelio verslo atstovai Lenkijoje labai rimtai vertina Lietuvos rinką. Šį teiginį liudija ir faktas, kad Lietuvos geležinkeliais sėkmingai rieda modernūs dyzeliniai traukiniai, pagaminti Lenkijos įmonėje „Pesa“. Taigi, kas galėtų sutrukdyti Lenkijos geležinkeliais riedėti lokomotyvams, pagamintiems arba remontuotiems UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“? Tiesa, reiktų atsižvelgti į tokius kritinius rinkos veiksnius kaip kaina, kokybė, pristatymo ir paslaugų atlikimo greitis. Lenkijoje yra trys galingi šios srities žaidėjai: „Pesa“, „Newag“ ir „Znle“ ir konkurencija tarp jų - labai stipri.
 
Gelpa: Praėjusių metų pabaigoje lankėtės Vilniuje geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ kvietimu. Taip pat susitikote su šios asociacijos narių – AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, UAB „Vestaka“, UAB „Zidex“ atstovais. Šių metų pradžioje asociacijos „Gelpa“, Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto ir UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ atstovai lankėsi Jūsų šalyje.
 
Baigiant mūsų interviu norėčiau Jūsų pasiteirauti – ar turite Lietuvos ir Lenkijos abipusiai naudingo bendradarbiavimo geležinkelių srityje viziją?
 
A.M. Mes Lietuvą vertiname kaip labai įdomų partnerį. Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmai ir asociacija "Gelpa" dės visas pastangas, kad užtikrintų, jog šie vizitai būtų ne tik laikinas bendradarbiavimo pasireiškimas, o ilgalaikio bendradarbiavimo pradžia. Pirmasis bendradarbiavimo etapas – Lenkijos verslininkų vizitas Lietuvoje, kurį organizuos mūsų rūmai, kartu su asociacija „Gelpa“. Noriu tikėt, jog vizitas bus vaisingas, kad bus apsikeista gerąja patirtimi ir sutarta dėl bendradarbiavimo tarp konkrečių Lietuvos ir Lenkijos įmonių.
 
Sekantis bendradarbiavimo etapas – Lietuvos verslininkų dalyvavimas Lenkijos geležinkelio įrengimų gamintojų ir paslaugų tiekėjų rūmų organizuojamose konferencijose.
 
Gelpa: Ačiū už pokalbį.
 
Interviu užrašė Sigita Bytautė, 2015-02-27
 
smart foreash