Paieška

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „E-verslas LT“

 
Publikuota: 2015-07-30

 

Priemonė „E-verslas LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti įmonių produktyvumą – įgyvendinimo.
 
Priemonės tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau šiame skirsnyje vadinama – MVĮ) diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti.
 
Remiamos veiklos: įmonės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti (kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, tiesioginėms projekto veiklos vykdyti reikalingos įrangos prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos).
Galimi pareiškėjai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), partneriai negalimi.
Projektų atrankos būdas - projektų konkursas.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 29 d. 16:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2015 m. spalio 29 d. 16:00 val. Tokiu atveju, LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 
 
smart foreash