Paieška

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Auditas pramonei LT“

 
Publikuota: 2015-08-04

 

2015 m. rugpjūčio 3 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Auditas pramonei LT“.
Planuojama kvietimo finansavimo suma – 1 000 000 Eur.
Finansuojamos veiklos - energijos taupymas ir renovacija. Parama skiriama skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.
Remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse, kuris turi būti tiesiogiai susijęs su pramonės įmonės numatytomis  (planuojamomis) vykdyti investicijomis.
 
Tinkami pareiškėjai:
 
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.
 
Finansavimo suma:
 
1. Labai mažoms ir mažoms įmonėms iki 20 000 Eur.
2. Vidutinėms ir didelėms įmonėms iki  30 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas:
1. Labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 70 proc.
2. Vidutinėms įmonėms – iki 60 proc.
3. Didelėms įmonėms – iki 50 proc.
Paraiškos surenkamos iki 2015 m. Lapkričio 3 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
 
 
smart foreash