Paieška

Asociacija “Gelpa” atstovai TRAKO 2015: bendradarbiavimo plėtojimas ir tarpžinybinis susitikimas

 
Publikuota: 2015-10-09

 

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ atstovai, kartu su įmonių – narių AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas”, UAB “Vitras-S”, UAB “TMHB”, UAB “Zidex”, UAB “Swetrak” atstovais, rugsėjo 23-24 dienomis lankėsi Gdanske (Lenkija) vykusioje tarptautinėje geležinkelio pramonės parodoje TRAKO 2015. Tai, ko gero, didžiausia ir prestižiškiausia geležinkelio pramonės paroda Lenkijos respublikoje bei viena iš didžiausių tokio tipo parodų Centrinėje ir Rytų Europoje. Parodoje demonstruota vietos ir užsienio šalių gamintojų produkcija ir paslaugos: geležinkelių riedmenys, lokomotyvai, miesto transporto priemonės, metro ir tramvajų, traukinių eismo valdymo sistemos, IT programinės ir techninės įrangos, kabeliai ir kabelių įranga, apsaugos sistemos, skirtos geležinkelio, aviacijos ir laivybos pramonėms.
20150923 110610 sumaz
 
Plėtojant asociacijos „Gelpa“ ir Lenkijos geležinkelių rūmų (toliau - LGR) bendradarbiavimą, organizuotas bendras šių organizacijų ir „Gelpos“ narės UAB „Vitras-S“ susitikimas. Jame LGR vadovas A. Musial, UAB „Vitras-S“ valdybos pirmininkas T. Petraitis bei įmonės direktorius M. Lipkin aptarė šiandienines geležinkelių pramonės realijas, o taip pat svarstė galimybes lietuviško kapitalo geležinkelių statybos kompanijoms prisidėti prie geležinkelių statybos Lenkijos respublikoje. Taip pat preliminariai sutarta dėl Lenkijos geležinkelių rūmų narių verslo misijos į Lietuvą ateinančių metų sausio mėnesį.
Tuo tarpu asociacijos „Gelpa“ narė AB „Lietuvos geležinkeliai“ 11-ojeTarptautinėje geležinkelių parodoje „TRAKO-2015“, dalindamasi parodinio ploto vieta su Geležinkelių bendradarbiavimo organizacija (toliau – OSŽD), pristatė parodos lankytojams specialiai parengtą video medžiagą apie bendrovės teikiamas paslaugas, didžiausią dėmesį skiriant operatyviai sutvarkomoms valstybinių sienų kirtimo procedūroms.   
 
Dar daugiau – įmonės atstovai dalyvavo VIII-ame tarpžinybiniame pasitarime, kurį organizavo OSŽD bei Lenkijos Respublikos infrastruktūros ir plėtros ministerija. Minėtas pasitarimas buvo skirtas sienų kirtimo geležinkelio transportu ir su tuo susijusių procedūrų praktikai bei aktualijoms aptarti. Pasitarimo dalyvius sveikino OSŽD Komiteto pirmininkas Tadeuš Šozda, Lenkijos Respublikos Infrastruktūros ir plėtros ministerijos ministro pavaduotojas Slavomir Žalobka, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Stasys Dailydka ir kiti dalyviai. 
Savo pranešimus apie sienų kirtimo praktiką geležinkelio transportu, unifikuoto CIM/SMGS važtaraščio taikymą, diegiamas inovacines technologijas, informacinių mainų tarp geležinkelio įmonių kokybės gerinimą ir kitus pasitarimo klausimus pristatė dalyvavusių šalių atstovai. 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pranešime buvo pristatyta geroji keleivių ir krovinių vežimo praktika, glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos respublikos muitinės ir pasienio tarnybomis bei šio bendradarbiavimo dėka įgytos lengvatos muitinės procedūrų vykdymo srityje, moderni Kenos geležinkelio stoties infrastruktūra, Automatizuotų traukinių ir vagonų komercinės apžiūros sistemų (AKAS) diegimas Lietuvos geležinkeliuose bei kitos prioritetinės mūsų bendrovės veiklos kryptys optimizuojant valstybinių sienų kirtimo procedūras. Taip pat papildomai buvo pateikta detali informacija dėl Tarptautinės prekių pasienio kontrolės derinimo konvencijos 9-ojo priedo „Sienos kirtimo procedūrų, taikomų tarptautiniam krovinių vežimui geležinkeliu, palengvinimas“ įgyvendinimo, kuri buvo parengta kartu su LR Muitinės departamento bei Valstybės sienos apsaugos tarnybomis. 
LR Muitinės departamento atstovas savo pranešime taip pat akcentavo glaudų AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendradarbiavimą su LR muitine, gerai išvystytą Kenos geležinkelio stoties infrastruktūrą, informacinių sistemų „MDAS“, „KROVINYS“ ir „KIPIS“ veiklą, sąveiką, naudą verslui ir kontroliuojančioms institucijoms, pasidalijo LR muitinės patirtimi diegiant stacionarias rentgeno kontrolės sistemas geležinkelyje bei optimizuojant sienos kirtimo procedūras. Pasiūlė OSŽD šalims narėms aktyviau diegti ir naudoti naujausias pažangias kontrolės technologijas, tokias kaip rentgeno ir numerių nuskaitymo sistemas, kurios užtikrina greitesnį sienos kirtimą geležinkelio transportu.
 
 
Straipsnis parengtas naudojantis asociacijos „Gelpa“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Geležinkelio stočių departamento Muitinės procedūrų kontrolės skyriaus viršininko T. Marčiulionio pateikta medžiaga
 
smart foreash