Paieška

Visuotiniame asociacijos "Gelpa" susirinkime - diskusijos dėl dalyvavimo "TransBaltica 2016" parodoje

 
Publikuota: 2016-02-05

2016 m. sausio 28 d., Vilniuje, vyko visuotinis geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ narių susirinkimas.

Praėjusių metų birželio pirmą dieną geležinkelių paslaugų įmonių asociacija “Gelpa“ pažymėjo penkiolikos metų sukaktį. Pažvelgus į pastarųjų keturių metų perspektyvą, džiugina, jog „Gelpos“ narių skaičius per šį laikotarpį išaugo net 40 procentų.
 
Susirinkimas pradėtas asociacijos nariams ypatingai aktualiu AB „Lietuvos geležinkeliai“ plėtros departamento direktoriaus V. Jastremsko pranešimu apie AB “Lietuvos geležinkeliai“ veiklos rezultatus, perpspektyvas, pagrindinius strateginius plėtros tikslus iki 2020 metų.
 
Susirinkimo metu savo atstovaujamas įmones taip pat pristatė naujausios asociacijos narės - EUROVIA CS a.s.fil. Lietuvoje bei UAB „BM Rail“.
 
Siekiant didinti tarpusavio bendradarbiavimą, garsinti geležinkelio ir inžinerinį sektorių, „Gelpos“ narės paragintos dalyvauti šiemet Litexpo gegužės 18-20 dienomis organizuojamoje parodoje „TransBaltica“. Juolab, kad tuo pačiu metu, UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas” teritorijoje bus eksponuojama AB “Lietuvos geležinkeliai” gaminama ir bendrovės eksploatuojama geležinkelio technika, taip pat numatytas reguliariai kursuojantis transportas tarp parodos vietos ir UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas”. Diskusijas ir minčių lietų įžiebė klausimas kokie renginiai turi būti organizuojami parodos metu, kad ji taptų patraukli tiek dalyviams, tiek lankytojams. Apžvelgus kaimyninių šalių gerąją praktiką, apsistota ties grupinio dalyvavimo parodoje idėja: kai asociacijos „Gelpa“ vardu rezervuojamas plotas parodoje ir įmonės išsidalina po nedidelę ploto dalį. Kelios asociacijos „Gelpa“ narės - AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „TMHB“ - yra nutarę nuomotis atskirą plotą parodoje.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius S. Dailydka, reaguodamas į prasidėjusią diskusiją dėl dalyvavimo parodoje pabrėžė, jog siekiant sėkmingo renginio organizavimo, būtinas visų įmonių aktyvus įsitraukimas ir iniciatyva: reikia informuoti savo potencialius ir esamus partnerius bei klientus apie parodą, apie dalyvavimą jose, sveikintina iniciatyva organizuojant aktualius renginius parodos metu – tai galėtų būti konferencija, verslo forumas ar kitas interaktyvus renginys aktualia tema.
 
smart foreash