Paieška

Visuotinis narių suvažiavimas birželio 16 d.

 
Publikuota: 2021-06-22

2021 m. birželio 16 d. MS Teams platformoje įvyko asociacijos  Gelpa visuotinis narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtintos asociacijos Gelpa 2020 m. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos ir biudžetas bei 2021 m. veiklos planai ir biudžeto projektas. Vienbalsiu nutarimu asociacijos gretas papildė naujas narys - UAB "Švykai". 

Suvažiavimo dalyviai taip pat turėjo progą išklausyti kviestinių svečių pranešimus bei sudalyvauti įdomioje diskusijoje, kuri peraugo į atskirą susitikimą su "LTG Infra", planuojamą birželio  30 d. ("Medžiagų pirkimas - centralizuotai ar per rangovus?").

Visuotinio narių suvažiavimo kviestiniai svečiai:

Vidmantas Paukštė, Klaipėdos uosto infrastruktūros direktorius| Klaipėdos uosto plėtros projektai

 

Mantas Kaušylas, „Rail Baltica“ koordinavimo strategijos ir tarptautinių ryšių vadovas  | „Rail Baltica“: projekto dalyviai, terminai bei naujos galimybės 
 
Asociacijos Gelpa administracija širdingai dėkoja kviestiniams svečiams už pristatymus ir nariams už aktyvų dalyvavimą, 
 
smart foreash