Paieška

Apie asociaciją

 
Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija "Gelpa" yra savarankiškas susivienijimas, jungiantis įmones, teikiančias geležinkelio transporto ir jo plėtros, modernizavimo, statybos, aptarnavimo, viešinimo, ir kitas paslaugas bei yra aktyvus Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) narys.
Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija "Gelpa" įsteigta 2000 m. birželio 1 d. Jos steigėjais buvo UAB "Vestaka", UAB "Vitras", UAB "Šiaulių ranga" ir AB "Kybartų gelžbetonis". Šiandien "Gelpa" vienija kelias dešimtis įmonių ir yra didžiausia asociacija Lietuvoje pagal darbuotojų skaičių.
 

Asociacijos tikslai ir uždaviniai:
 

  • Koordinuoti asociacijos narių veiklą, sprendžiant ekonominius, techninius bei socialinius klausimus susijusius su geležinkelių modernizavimu ir reformomis; 
  • Dalyvauti rengiant įstatymus, standartus bei kitus dokumentus transporto politikos srityje, integruojant šalies transporto sistemą į Europos Sąjungą;
  • Užmegzti ir plėsti ryšius su panašiomis šalies ir užsienio organizacijomis, ieškoti naujų rinkų ir gerinti klientų aptarnavimo kokybę;
  • Konsultuoti asociacijos narius ūkinės ir finansinės veiklos klausimais, reklamuoti užsienio šalių transporto verslininkams asociacijos narių veiklą;
  • Skatinti kartu su valstybinėmis institucijomis asociacijos narių profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą. Tarpininkauti gaunant geležinkelių įmonių veiklai reikalingus leidimus ir licencijas;
  • Dalyvauti transporto tematika organizuojamose konferencijose, mugėse, parodose organizuoti leidybą, platinti techninę informaciją bei reklamą;
  • Įsijungti į tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų veiklą;
  • Steigti įmones (tame tarpe bendras su užsienio partneriais) arba būti jų dalininkais, plečiant paslaugų rinką ne tik šalyje, bet ir užsienyje;
  • Atstovauti asociacijos narių interesams, sudarant trišales sutartis su Vyriausybe ir profesinėmis sąjungomis, vykdant darbdavių funkcijas geležinkelių transporto srityje.


 

Partneriai

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija "Gelpa" ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas pripažindami, kad pažangą lemia glaudūs mokslo ir studijų, pramonės ir verslo institucijų ryšiai, būdami suinteresuoti skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, 2012 m. kovo 30 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios objektas - Asociacijos ir Universiteto aktyvus bendradarbiavimas, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus ir plečiant bendrus mokslinius tyrimus.

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija "Gelpa" yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Jeruzalės, Kauno Petrašiūnų, Klaipėdos darbo rinkos ir užsienio kalbų mokymo centrais. Asociacijos narėms siūlomi nemokami darbuotojų profesiniai mokymai statybų, statybos mechanizacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, suvirinimo, medžio darbų, vairuotojų bei autotransporto, kompiuterinio raštingumo srityse. Taip pat oranizuojami individualūs anglų, dalykinės anglų, vokiečių, rusų, ispanų, lenkų  kalbų mokymai. Sėkmingai baigę mokymus darbuotojai gauna kvalifikacinius pažymėjimus, galiojančius visose Europos Sąjungos šalyse.
 
GELPA bendradarbiauja su Lietuvos pramoninkų konfederacija http://www.lpk.lt.
 

 

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas            Lietuvos pramoninkų konfederacija            TransPoland Translogistica             InnoTrans

 
smart foreash